13Sep/19

Ubezpieczenia War

Ubezpieczenia War dostawca usług finansowych specjalizujący się w sektorach papierów wartościowych i bankowości inwestycyjnej. Firma prowadzi działalność za pośrednictwem czterech jednostek: bankowości prywatnej, świadczących zindywidualizowane usługi zarządzania aktywami i doradztwa finansowego, aRead More…

13Sep/19

SKIR

SKIR zaangażowany w dystrybucję projektów energetycznych, handlowych i dotyczących rozwoju zasobów. Jej działy biznesowe to: handel i inwestycje, informacja i komunikacja, produkty naftowe, życie samochodów, moda, towary konsumpcyjne. |FIKCYJNA|

13Sep/19

Yuegu

Zajmuje się opracowywaniem, sprzedażą i zarządzaniem nieruchomościami oraz posiadaniem nieruchomości inwestycyjnych. Działa poprzez następujące segmenty działalności: rozwój nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, inwestycje w nieruchomości i inne. |FIKCYJNA|

13Sep/19

Syneg

Syneg zajmuje się produkcją i sprzedażą produktów komputerowych, komunikacyjnych i konsumenckich. Oferuje również produkty z elementami elektronicznymi. Produkty są stosowane do systemów komputerowych, komponentów, urządzeń peryferyjnych, materiałów informacyjnych, sieci oprogramowania, produktów cyfrowychRead More…

13Sep/19

Wyimy

Wyimy jest holdingiem inwestycyjnym, który zajmuje się obrotem, logistyką i dystrybucją produktów konsumenckich. Firma prowadzi działalność poprzez następujące segmenty: Sieć handlowa i Sieć logistyczna. Segment sieć handlowa koncentruje się na globalnym biznesieRead More…

13Sep/19

Wygrzauf

Wygrzauf działa jako bankowa spółka holdingowa, która zajmuje się świadczeniem usług bankowych i finansowych. Działa w następujących segmentach: bankowość społecznościowa, finanse specjalistyczne i zarządzanie majątkiem. Segment bankowości społecznościowej oferuje usługi bankowości osobistejRead More…

13Sep/19

Ochronor

Ochronor angażuje się w świadczenie usług bezpieczeństwa. Działa poprzez następujące segmenty: Usługi bezpieczeństwa w Ameryce Północnej, Usługi bezpieczeństwa w Europie, Usługi bezpieczeństwa Ibero-America i Inne. Segment usług bezpieczeństwa w Ameryce Północnej zapewniaRead More…