Firma BestOil zajmuje się produkcją i sprzedażą gazu ziemnego oraz ropy naftowej. Działa poprzez następujące segmenty: poszukiwanie i wydobycie, handel i magazynowanie, dystrybucja i wytwarzanie energii. Segment poszukiwań i wydobycia obejmuje cały proces wydobycia ropy i gazu, począwszy od badań geofizycznych przed fazą poszukiwań, aż do eksploatacji w terenie i przygotowania produktu do sprzedaży. Segment Obrót i magazynowanie sprzedaje importowany gaz ziemny i gaz ziemny wytwarzany z rezerw krajowych. Segment dystrybucji obejmuje przesyłanie gazu wysokometanowego i bogatego w azot, a także niewielkich ilości propanu / butanu i gazu koksowniczego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej. Segment wytwarzania energii zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją oraz sprzedażą ciepła i energii elektrycznej. Firma została założona 1 września 1982 r., a jej główna siedziba znajduje się w Katowicach.