13Sep/19

LANXTIP

LANXTIP zajmuje się opracowywaniem, produkcją i wprowadzaniem do obrotu tworzyw sztucznych, gumy, półproduktów i specjalistycznych chemikaliów. Działa poprzez następujące segmenty: Performance Polymers, Advanced Intermediates i Performance Chemicals. Segment Performance Polymers oferuje działalnośćRead More…