13Sep/19

Ubezpieczenia War

Ubezpieczenia War dostawca usług finansowych specjalizujący się w sektorach papierów wartościowych i bankowości inwestycyjnej. Firma prowadzi działalność za pośrednictwem czterech jednostek: bankowości prywatnej, świadczących zindywidualizowane usługi zarządzania aktywami i doradztwa finansowego, aRead More…

13Sep/19

Yuegu

Zajmuje się opracowywaniem, sprzedażą i zarządzaniem nieruchomościami oraz posiadaniem nieruchomości inwestycyjnych. Działa poprzez następujące segmenty działalności: rozwój nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, inwestycje w nieruchomości i inne. |FIKCYJNA|

13Sep/19

Wygrzauf

Wygrzauf działa jako bankowa spółka holdingowa, która zajmuje się świadczeniem usług bankowych i finansowych. Działa w następujących segmentach: bankowość społecznościowa, finanse specjalistyczne i zarządzanie majątkiem. Segment bankowości społecznościowej oferuje usługi bankowości osobistejRead More…

13Sep/19

CROD

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest obsługa rynków obrotu notowanymi kontraktami opcyjnymi na trzy szerokie kategorie produktów: akcje poszczególnych korporacji, różne indeksy rynkowe i inne produkty będące przedmiotem obrotu giełdowego, takie jak funduszeRead More…

13Sep/19

Bank OKZ

W Banku OKZ oferujemy niewiarygodną gamę personalnych i biznesowych możliwości bankowych nastawiony na pewność i bezpieczeństwo podczas gdy ty osiągasz swoje cele. Nasz cel to nie jest bycie największym bankiem, ale najlepszym.Read More…