13Sep/19

Sadr

Sadr SA angażuje się w energetykę i rafinerie ropy naftowej. Działa poprzez następujące segmenty działalności: rafinacja, marketing, wytwarzanie energii, energetyka wiatrowa i inne działania. Segment rafinacji obejmuje kupno i sprzedaż produktów naftowych.Read More…

13Sep/19

BestOil

Firma BestOil zajmuje się produkcją i sprzedażą gazu ziemnego oraz ropy naftowej. Działa poprzez następujące segmenty: poszukiwanie i wydobycie, handel i magazynowanie, dystrybucja i wytwarzanie energii. Segment poszukiwań i wydobycia obejmuje całyRead More…