Grupa Pelek jest holdingiem inwestycyjnym, który angażuje się w inwestycje w sektorach energii i infrastruktury, finansowym i ubezpieczeniowym, motoryzacyjnym i innych. Działa poprzez następujące segmenty: operacje paliwowe, motoryzacyjne, poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu oraz operacje ubezpieczeniowe i finansowe. Segment Operacje paliwowe obejmuje udziały w rafinerii ropy naftowej i rurociągach ropy naftowej, a także marketing produktów paliwowych oraz obsługę stacji benzynowych i sklepów wielobranżowych. Segment Automotive Operations importuje, sprzedaje i sprzedaje samochody Mazda i Ford oraz pojazdy użytkowe. Segment poszukiwań i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego oraz działalności poszukiwawczej i wydobycia ropy naftowej. Segment działalności ubezpieczeniowej i finansowej działa poprzez Pelek Holdings Ltd., spółkę zależną w 100%, która świadczy usługi ubezpieczeniowe i inne usługi finansowe. |FIKCYJNA|