Nipper Papiery jest spółką holdingową zajmującą się produkcją i sprzedażą wyrobów papierniczych. Jego działalność prowadzona jest w następujących segmentach: papier i celuloza, papier, produkty z drewna i budownictwo oraz inne. Segment Papier i miazga zajmuje się produkcją i sprzedażą papieru drukarskiego, tektury, papieru domowego, masy celulozowej i materiałów papierniczych. Segment związany z papierem dostarcza przetworzony papier, produkty chemiczne i materiały funkcjonalne. Segment Produkty drzewne i związane z budownictwem oferuje tarcicę, materiały budowlane i usługi inżynierii lądowej. Drugi segment obejmuje napoje, logistykę i działalność rekreacyjną. |FIKCYJNA|