Ochronor angażuje się w świadczenie usług bezpieczeństwa. Działa poprzez następujące segmenty: Usługi bezpieczeństwa w Ameryce Północnej, Usługi bezpieczeństwa w Europie, Usługi bezpieczeństwa Ibero-America i Inne. Segment usług bezpieczeństwa w Ameryce Północnej zapewnia wyspecjalizowane usługi bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Segment usługi bezpieczeństwa w Europie oferuje bezpieczeństwo na lotniskach, mobilne usługi bezpieczeństwa oraz usługi elektronicznego monitorowania alarmów. Segment usług bezpieczeństwa Ibero-America świadczy wyspecjalizowane usługi bezpieczeństwa w siedmiu krajach Ameryki Łacińskiej, a także w Polsce, Portugalii i Hiszpanii w Europie. Jej usługi obejmują ochronę lotnictwa, dochodzenie korporacyjne, zapobieganie stratom, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa oraz specjalistyczną ochronę. Drugi segment obejmuje operacje ochrony na Bliskim Wschodzie, w Azji i Afryce. |FIKCYJNA|