13Sep/19

LANXTIP

LANXTIP zajmuje się opracowywaniem, produkcją i wprowadzaniem do obrotu tworzyw sztucznych, gumy, półproduktów i specjalistycznych chemikaliów. Działa poprzez następujące segmenty: Performance Polymers, Advanced Intermediates i Performance Chemicals. Segment Performance Polymers oferuje działalnośćRead More…

13Sep/19

CROD

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest obsługa rynków obrotu notowanymi kontraktami opcyjnymi na trzy szerokie kategorie produktów: akcje poszczególnych korporacji, różne indeksy rynkowe i inne produkty będące przedmiotem obrotu giełdowego, takie jak funduszeRead More…

13Sep/19

Sadr

Sadr SA angażuje się w energetykę i rafinerie ropy naftowej. Działa poprzez następujące segmenty działalności: rafinacja, marketing, wytwarzanie energii, energetyka wiatrowa i inne działania. Segment rafinacji obejmuje kupno i sprzedaż produktów naftowych.Read More…

13Sep/19

Bank OKZ

W Banku OKZ oferujemy niewiarygodną gamę personalnych i biznesowych możliwości bankowych nastawiony na pewność i bezpieczeństwo podczas gdy ty osiągasz swoje cele. Nasz cel to nie jest bycie największym bankiem, ale najlepszym.Read More…

13Sep/19

Bento

Firma Bento angażuje się w rozwój produktów, systemów i rozwiązań w zakresie klejenia, uszczelniania, tłumienia, wzmacniania i ochrony w sektorze budowlanym i motoryzacyjnym. Jej produkty obejmują beton, hydroizolację, pokrycia dachowe, podłogi, uszczelnieniaRead More…

13Sep/19

Careforcare

Careforcare, Inc. działa jako firma zarządzająca opieką zdrowotną, która poprzez swoje spółki zależne jest właścicielem i prowadzi szpitale opieki ostrej, centra zdrowia behawioralnego, szpitale chirurgiczne, centra chirurgii ambulatoryjnej i centra radioterapii onkologicznej.Read More…

13Sep/19

Melvern

Melvern jest spółką holdingową, która produkuje urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej, rozdzielnice i transformatory. Spółka, poprzez swoje firmy zależne, działa w następujących segmentach: energia i pozostałości przemysłowe. Firma Melvern została założona 13Read More…

13Sep/19

Rental Co.

Rental Co. zajmuje się produkcją i dystrybucją podłóg mieszkalnych i komercyjnych. Oferuje dywany, płytki ceramiczne, drewno, kamień, laminat i inne. Firma została założona 2 listopada 1982 roku i ma siedzibę w Katowicach.|FIKCYJNA|