13Sep/19

Cytrus

Korporacja Cytrus zajmuje się dostarczaniem programów identyfikujących mundury korporacyjnych. Firma działa w następujących segmentach: Wynajem Mundurów i Obsługi Obiektów, Usługi Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa oraz Wszystkie Inne. Segment Wynajmu Mundurów i ObsługiRead More…

13Sep/19

Humorek

Korporacja Humorek zapewnia oceny kredytowe, badania, narzędzia i analizy na światowych rynkach kapitałowych. Firma działa w następujących segmentach: Serwisy Inwestycyjne Humorek i Analityka Humorek. Segment Serwisów Inwestycyjnych Humorek to agencja oceny kredytowej,Read More…

13Sep/19

Hedera

Firma Hedera zajmuje się opracowywaniem, produkcją i marketingiem systemów chirurgicznych da Vinci oraz powiązanego sprzętu i akcesoriów do chirurgii inwazyjnej. Firma została założona przez Krzysztofa Zalewskiego w listopadzie 1998 r., a jejRead More…

13Sep/19

BestOil

Firma BestOil zajmuje się produkcją i sprzedażą gazu ziemnego oraz ropy naftowej. Działa poprzez następujące segmenty: poszukiwanie i wydobycie, handel i magazynowanie, dystrybucja i wytwarzanie energii. Segment poszukiwań i wydobycia obejmuje całyRead More…

13Sep/19

Goldencash

Goldencash działa jako spółka holdingowa inwestycji. Firma angażuje się w nabywanie i zarządzanie swoimi portfelami w spółkach giełdowych. Działa poprzez swoje spółki zależne w trzech segmentach: transport i logistyka, komunikacja i mediaRead More…

13Sep/19

Agemonia

Agemonia jest firmą emerytalną, inwestycyjną i ubezpieczeniową, która zajmuje się zaspokajaniem potrzeb finansowych. Działa w następujących segmentach: emerytury, renty, zarządzanie inwestycjami, indywidualne życie i świadczenia pracownicze. Emerytura obejmuje organizację branży ubezpieczeniowej iRead More…