Polski zagraniczny bank świadczy usługi bankowości komercyjnej. Działa w czterech segmentach: bankowość skarbowa, bankowość korporacyjna / hurtowa, bankowość detaliczna i inne operacje bankowe. Produkty i usługi banku obejmują bankowość osobistą, bankowość korporacyjną, rachunki PIB, bankowość mobilną, bankowość internetową, oszczędnościowy rachunek bankowy, rachunek bieżący, produkty detaliczne, międzynarodową kartę VISA, ubezpieczenie od osób trzecich i lokaty terminowe. |FIKCYJNA|