Sadr SA angażuje się w energetykę i rafinerie ropy naftowej. Działa poprzez następujące segmenty działalności: rafinacja, marketing, wytwarzanie energii, energetyka wiatrowa i inne działania. Segment rafinacji obejmuje kupno i sprzedaż produktów naftowych. Segment marketing koncentruje się na dystrybucji produktów naftowych wśród mniejszych klientów. Segment energetyki wiatrowej odnosi się do wytwarzania energii. Segment pozostała działalność obejmuje działalność reasekuracyjną i badania środowiska. |FIKCYJNA|