Ubezpieczenia War dostawca usług finansowych specjalizujący się w sektorach papierów wartościowych i bankowości inwestycyjnej. Firma prowadzi działalność za pośrednictwem czterech jednostek: bankowości prywatnej, świadczących zindywidualizowane usługi zarządzania aktywami i doradztwa finansowego, a także raporty informacyjne i analityczne; bankowość inwestycyjna, świadcząca korporacyjne usługi finansowe, takie jak gwarantowanie wstępnych ofert publicznych (IPO), emisja różnorodnych instrumentów dłużnych, zarządzanie treścią przedsiębiorstwa (ECM) oraz usługi finansowe w zakresie fuzji i przejęć (M&A); instytucjonalna sprzedaż hurtowa, świadcząca usługi maklerskie i doradztwo inwestycyjne na rzecz klientów krajowych i zagranicznych oraz rynek kapitałowy, który opracowuje i dostarcza produkty dostosowane do swoich klientów instytucjonalnych i detalicznych, inwestuje w instrumenty dłużne, takie jak obligacje krajowe i publiczne oraz instrumenty pochodne na stopę procentową, a także dystrybuuje produkty rynku pieniężnego. |FIKCYJNA|