Zajmuje się opracowywaniem, sprzedażą i zarządzaniem nieruchomościami oraz posiadaniem nieruchomości inwestycyjnych. Działa poprzez następujące segmenty działalności: rozwój nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, inwestycje w nieruchomości i inne. |FIKCYJNA|